The Copenhagen Center for Human Emergence lanceret

 

Den 12. maj 2004 annoncerede Don Beck og Teddy Larsen i fællesskab og sammen med 24 kursister etableringen af Copenhagen Center for Human Emergence, CoCHE.
Annonceringen af CoCHE skete i forbindelse med afslutningen på et 3-dages seminar om Spiral Dynamics, som blev afholdt på kursusejendommen Rungstedgaard tæt på Karen Blixens hjem i Rungsted.

Når København blev valgt som hovedcenter for dette perspektivrige projekt, skyldes det først og fremmest, at Danmark og danskerne på mange måder befinder sig i en fremskudt position i relation til principperne bag Spiral Dynamics. Ikke kun de nye og spændende tendenser blandt mange unge danskere, men også den danske kultur samt de velansete danske traditioner inden for design, arkitektur, miljø, forskning og ledelse spillede en afgørende rolle, da valget faldt på København.

Fokusområder

CoCHE vil have to primære aktivitetsområder: forskning og informationsvirksomhed.

Med udgangspunkt i principperne bag Spiral Dynamics vil centrets forskning søge at ”kortlægge” de underliggende dynamiske bio-psyko-sociale forhold og processer, som oftest er drivkraften og energien bag de mange konflikter og den tiltagende vold og terrorisme, som finder sted rundt om i verden. På baggrund af den erhvervede indsigt og forståelse fra forskningsprojekterne, vil centret aktivt medvirke til at anvise nye løsningsmodeller på de mange konflikter, som ikke lader sig håndtere med de traditionelle løsningsmodeller. Dette vil ske gennem informationsaktiviteter rettet mod såvel offentligheden som mod politiske meningsdannere. På denne måde vil centret aktivt søge at udbrede kendskabet til Spiral Dynamics.

CoCHE ønsker at indgå samarbejde med lignende initiativer i hele verden. CoCHE har indledningsvis etableret formelt samarbejde med The Spiral Dynamics Group ved Don Beck www.spiraldynamicsgroup.com, The Arlington Institute www.arlingtoninstitute.org ved John Petersen, The Adizes Institute www.adizes.com, WIE www.wie.org samt med den amerikanske filosof og forfatter Ken Wilber www.integralinstitute.org.

Spiral Dynamics og CoCHE udgør et unikt koncept til at opnå indsigt i samt forstå og konkret bearbejde de tiltagende komplekse problemstillinger, som det moderne menneske og samfund i tiltagende grad konfronteres med.

Ønsker du mere viden om dette initiativ henviser vi venligst til de øvrige informationer på nærværende hjemmeside www.coche.dk samt til www.spiraldynamicsgroup.com.

Vi byder alle velkommen til at være med i dette unikke, spændende og globale projekt.
Skriv til os, dersom du vil vide mere, eller hvis du blot ønsker at blive en del af dette perspektivrige og globale initiativ.

De bedste hilsener


Teddy Hebo Larsen

P.S. Denne tekst på dansk skal ses som en speciel velkomst til danske læsere og interesserede.
Al anden tekst på vores hjemmeside www.coche.dk vil fremover være forfattet på engelsk.