Over CHE
 
 
 
 
 
 
   
   
 

 

 

 

 

 

Centra

   
Kopenhagen Nederland USA  
 

 

  Centra in ontwikkeling
         
 

 

 

Core Purpose & Core Principles

Het doel en de principes van het CHE Nederland zijn in het Engels verwoord, om het internationale karakter en de verbinding met CHE organisaties in andere landen te benadrukken.

Core Purpose

To become a catalyser and crystallizer of action for the planetary transformation into integral evolutionary consciousness

Core Principles

- We practice full presence and radical authenticity

- We open our hearts to the voice of the whole

- We pay attention to the evolutionary impulse as it arises as us

- We move ourselves as that impulse with swiftness, precision, and love

Het CHE gebruikt de theorie van ‘Chaordic Design’ (www.chaordic.org) om richting te geven aan de organisatie. Hierbij wordt gezocht naar de ruimte tussen chaos en orde. CHE wil een organisatie creëren die het beste van chaos en orde in een dynamische balans in zich verenigt.
Bij zo’n organisatie horen een ‘Core Purpose’ en ‘Core Principles’.  Deze creëren het order in het ‘Cha-ordic’, en geven ruimte voor zelforganisatie. ‘Purpose’ geeft richting aan wat we met z’n allen willen worden en ‘principles’ beschrijven de manieren waarop we het ‘purpose’ realiseren; het is dat wat nodig is om ons doel te bereiken.

Missie

CHE dient integrale maatschappelijke vernieuwing

door vanuit beleving

individuen, organisaties en gemeenschappen

te verbinden en te vitaliseren

n Nederland, vr de wereld

 
Organisatie