Projecten
 
 
 
 
 
 
  BICEPS
   
 

 

 

 

 

 

Centra

   
Kopenhagen Nederland USA  
 

 

  Centra in ontwikkeling
         
 

 

 

Macroscope

Nederland is één van de meest bevoorrechte en ontwikkelde landen in de wereld. De afgelopen decennia hebben we veel van onze luxe ingezet om een samenleving te creëren waarin een minimaal bestaansniveau gegarandeerd is en ruimte bestaat  voor persoonlijke interesses en ontwikkeling.

Tegelijkertijd worden we vandaag de dag geconfronteerd met vragen waar we geen pasklaar antwoord meer op hebben. Denk aan de problematiek met betrekking tot de multiculturele samenleving, de vergrijzing en het milieu. Wij vinden het belangrijk om te beseffen dat de samenlevingsproblemen van vandaag voortkomen uit de successen die we in het verleden hebben opgebouwd. Nu worden wij uitgenodigd om onze samenleving op een nieuwe manier onder de loep te nemen, om de problemen het hoofd te kunnen bieden.

Macroscope veronderstelt dat alles met elkaar verbonden is en dat dit geheel evolueert. Deze evolutie en de daarmee gepaard gaande veranderingen versnellen, de complexiteit neemt toe én we staan momenteel voor een volgende grote evolutionaire stap.

Macroscope heeft tot doel het gesprek in Nederland over onze samenleving op een nieuw niveau te brengen, waarin de onderliggende en verbindende stromen en patronen aan bod komen. Vanuit dit bewustzijn kunnen we met elkaar tot vernieuwende inzichten en antwoorden komen en onze samenleving naar een volgende stap in haar ontwikkeling helpen.

Door het invullen van een vragenlijst kun je bijdragen aan ons doel, het gesprek in en over Nederland te veranderen. Je geeft hiermee jouw blik op de situatie die wij vertalen naar onderliggende dynamiek.

De vragenlijst is te vinden op www.macroscope.nu.

 

 

 
Organisatie