Centra

   
Kopenhagen Nederland USA  
 

 

  Centra in ontwikkeling
         
 

 

 

Nieuws

Wij kunnen vliegen!
Afgelopen periode toonden diverse sleutelfiguren in de Nederlandse samenleving onder wie SER-voorzitter Rinnooy Kan hun bezorgdheid over de uittocht uit het politieke midden. Op dit moment staan de drie traditioneel grote partijen VVD, CDA en PvdA samen op 59 zetels in de peilingen (25/2/2008 De Hond). Een historisch dieptepunt. Historicus Ankersmit gaf hiervoor in de Volkskrant (november 2008) een verklaring: vroeger was het electoraat verdeeld in bepaalde groepen, nu is de individuele kiezer in zichzelf verdeeld geraakt. Peter van der Vliet en Lisette Schuitemaker borduren hierop door. Lees verder.

Het boek van Paul Zuiker en Wilbert van Leijden is uit: "Nederland op doorbreken" Een vernieuwend perspectief voor een land in crisis. Meer informatie: Emergent Publishing.

Onderzoek Boer & Croon NeXtrategy
In samenwerking met Boer & Croon NeXtrategy doet de School of Synnervation onderzoek naar het CHE. Centrale vragen in het onderzoek zijn: wat doet CHE; wat werkt wel en wat werkt niet en wat is de maatschappelijke relevantie van onze activiteiten? Het onderzoek vormt onderdeel van een bredere samenwerking tussen onze organisaties. De School of Synnervation verzorgt de eerste module van de Leergang Conscious Leadership met NeXtrategy. Ook zijn we in gesprek over een samenwerking tussen NeXtrategy en Synnervate. Het onderzoek van NeXtrategy is voor ons niet alleen inhoudelijk een belangrijke stap, het is tevens een financiële donatie aan CHE waar we zeer dankbaar voor zijn. We zien deze stappen als een aanzet tot een duurzame en leerzame partnership.

iGLOBAL: Building Total Systems through Integral Design
Voor nieuws van het Global CHE front klik hier.

Macroscope
Het Macroscope project heeft tot doel het gesprek over de dilemma´s in Nederland op een niveau te brengen dat recht doet aan de complexiteit van onze samenleving. De Macroscope helpt ons de complexiteit van onze huidige samenleving onderkennen en over disciplines heen naar nieuwe antwoorden zoeken. Zo is veiligheid van kinderen niet alleen een taak van jeugdzorg, maar ook voor politie, scholen en woningbouw.
De kern is dat we op een integrale manier beleid en uitvoering op elkaar afstemmen. Daarnaast is het van belang dat we de onderliggende dynamiek zichtbaar maken van symptomen aan de oppervlakte. Rellen in wijken kunnen pas voorkomen worden als duidelijk wordt wat mensen drijft en waarom spanningen ontstaan. De eerste pilot van de Macroscope is van start gegaan. Je kunt je persoonlijke bijdrage leveren aan dit project door de vragenlijst in te vullen op de Macroscope website.

 

 

 
Organisatie