Over CHE
 
 
 
 
 
 
   
   
 

 

 

 

 

 

Centra

   
Kopenhagen Nederland USA  
 

 

  Centra in ontwikkeling
         
 

 

 

Gedachtegoed

Het Center for Human Emergence (CHE) wil de samenlevingsproblemen van vandaag en morgen op een holistische manier aanpakken. Daartoe werkt het Center graag samen met individuen en organisaties die integraal denken en doen als tweede natuur hebben. Door een dergelijke uitwisseling en bundeling van krachten in concrete samenwerkingsprojecten, kan effectief gebouwd worden aan een duurzame samenleving.

De integrale aanpak van het CHE stoelt op inzicht in de evolutionaire ontwikkeling van ons denken en handelen door de eeuwen heen. Ons denken en handelen wordt beïnvloed door zowel individuele als collectieve ervaringen, de mogelijkheden en beperkingen die we onszelf bewust of onbewust opleggen, mede gevoed door onze levensomstandigheden. Door gebeurtenissen, ontwikkelingen en opvattingen te beschouwen vanuit integraal evolutionair perspectief, zien we deze niet alleen in onderlinge samenhang, maar ervaren we ook onze eigen rol in het geheel. Door bewustwording van de effecten van verandering op alle niveaus en dimensies (voor)zien we de gevolgen voor het individu, het collectief, voor ons gedrag en de manier waarop we ons organiseren.

Mensen hebben geen hekel aan verandering op zich, maar wel aan opgelegde verandering. Intrinsieke motivatie en co-creatie zijn op ieder niveau van bewustzijn de katalysator voor (acceptatie van) nieuw denken en handelen. De beginsituatie van het individu, een organisatie of gemeenschap, geldt daarom altijd als vertrekpunt in veranderingsprocessen.

Het CHE staat voor het ontwikkelen van nieuw bewustzijn en vaardigheden die NU nodig zijn om fundamentele duurzame verandering vorm te geven. Het heeft de inzichten, de professionals en de middelen  om het integraal evolutionair perspectief helder te duiden en toe te passen in groepen en organisaties die een toenemende diversiteit en complexiteit ervaren en – in antwoord daarop - veerkracht en duurzaamheid nastreven.

8 Colours

 

 
Organisatie