Over CHE
 
 
 
 
 
 
   
   
 

 

 

 

 

 

Centra

   
Kopenhagen Nederland USA  
 

 

  Centra in ontwikkeling
         
 

 

 

Constellaties

De constellaties bestaan uit mensen die in het zelfde werkveld of dezelfde beroepsgroep actief zijn. In de constellatie komen vrijwilligers bij elkaar om hun vakgebied en praktijk vanuit een integraal perspectief te benaderen.

Iedere constellatie levert op twee manieren een bijdrage aan het gedachtegoed van CHE. Enerzijds zijn de constellaties de “ogen en oren” van het CHE. Iedere constellatie brengt het eigen werkveld/vak in beeld door de best werkende toepassingen in de verschillende waardesystemen te zoeken en te beschrijven. Bovendien zijn de constellaties de “communities of practice”; hier vindt het werk plaats. Soms in de vorm van een CHE project, maar vooral door de mensen die onderdeel van de constellatie vormen.

De constellaties zijn georganiseerd volgens het zogenaamde “holocratisch principe”. Iedere constellatie heeft een eigen werkwijze en frequentie van vergaderen die het best bij de samenstelling van de constellatie past. Twee mensen vertegenwoordigen de constellatie in het overleg tussen de constellaties als “host”. De hosts komen vier tot zes keer per jaar bijeen.

De constellaties spelen een belangrijke rol in de ConFabs, werkconferenties van het CHE. Tijdens de ConFab presenteren de verschillende constellaties een casus, ervaring of hun integrale visie op het eigen werkveld en/of vakgebied.

De constellaties hebben een vertegenwoordigende functie doordat ze vanuit een integraal perspectief in het eigen werkveld/vakgebied actief zijn. Daarnaast brengen zij deze manier van kijken onder de aandacht door:

 1. zich op te stellen als contactpunt voor mensen met belangstelling voor integrale benaderingen
 2. informatie te geven door middel van voorlichting, lezingen, training en publicaties
 3. in de media commentaar te leveren op actuele gebeurtenissen of ontwikkelingen in het vakgebied
 4. op verschillende terreinen voorstellen te doen voor innovatief beleid of alternatief handelen.

De constellaties worden vanuit CHE gecoördineerd en ondersteund door Margot Bosman en Alain Volz. Wie meer wil weten over de constellaties of zelf een constellatie wil beginnen, wordt van harte uitgenodigd contact op te nemen met Alain.

Wie zich aan wil sluiten of in contact wil komen met een van de constellaties, kan direct contact opnemen. Stuur een email door te klikken op de naam in de onderstaande lijst:

  Integrale Kunst (Rini Hartman)

  Coaching (Alain Volz)

  Onderwijs (Mattheus van de Pol & Han de Jong)

  Orde, Veiligheid en Justitie (Maria Jeukens)

  Integratie en Samenleving ( …)

  Organisatieontwikkeling & Leiderschap (Marianne de Jager)

  Politiek en Economie (…)

  Integrale Gezondheidszorg (Gio Meijer & Frans Kusse)

  Psychologie, religie en spiritualiteit (Douwe Dronkert)

  Akkerbouw en Veeteelt (…)

  Sociaal en Maatschappelijk Werk (Anita Floris)

  Integrale Duurzaamheid (Tatiana Glad & Ard Hordijk)

   

 
Organisatie